Срокове & Условия

1. Нашият уебсайт Използването на този уебсайт и всички услуги, които той предлага, предопределя, че сте приели тези Условия за ползване.

2. Информация за клиента

1. Винаги би трябвало да проверявате информацията, която оставяте за контакт с Вас, да е вярна, преди да създавате потребителски профил или да пристъпите към плащане.

2. Трябва да четете цялото описание на събитието в случай, че има условия, които не са споменати в този документ.

3. Трябва да се уверите, че Вашият e-mail адрес може да получава e-mail-и от нашия домейн, тъй като всички съобщения за транзакции и потвърждения се изпращат по е-mail. Не можем да бъдем подведени под отговорност за неуспешна доставка на съобщения, изпратени на e-mail-а или мобилния телефон, които сте указали, ако например, нашите съобщения са блокирани от Вашия ISP's спам филтър или сте оставили грешна информация за връзка с вас.

4. Вие сте отговорни за Вашето потребителско име и парола, необходими за достъп до профила Ви. Потребителското Ви име е e-mail адресът Ви. Трябва да се убедите, че си пазите потребителското име и паролата и че данните, необходими за достъп до Вашия потребителски профил, не са предоставени на трета страна.

5. Като клиент Вие сте отговорен за потребителския си профил и за действията, предприети в него. Ако чувствате или подозирате, че потребителското Ви име и парола или други данни са станали известни на трета страна, трябва да ни информирате незабавно по e-mail на helpdesk@ticketlogic.bg

6. Защита на личните данни ТикетЛоджик БГ ООД взима на сериозно личните Ви данни. Придържаме към Закона за защита на данните от 2002 г. За повече информация вижте нашата политика за защита на личните данни.

7. Определяне цената на продукта и име

ТикетЛоджик продава пропуски за събитиято от името и за сметка на организаторите им и във връзка с това: 1. Положили сме всякакви усилия да се уверим, че цените, изписани на нашия уебсайт са верни. Но ако е намерена грешка в цената, ние си запазваме правото или да анулираме Вашата поръчка или договор, или да се свържем с Вас, за да уредим плащането на допълнителната сума или да върнем надплащането, направено от Вас (доколкото е приложимо). Обработката на поръчка може да бъде анулирана по всяко време до отварянето на вратите на входа в деня на събитието.

2. Запазваме си правото да променяме цените на пропуските без предизвестие.

3. Правото на собственост на който и да е продукт, поръчан от нас не преминава към вас, купувача, докато не получим и процеснем валидно плащане, и това плащане е отразено в нашата банка.

8. Вашата поръчка

1. Когато направите онлайн поръчка, автоматично ще получите e-mail от нас с потвърждение, че сме получили Вашата поръчка. Вслучай на поръчка с куриер и наложен платеж потвър ждението се извършва с обаджане по телефона от наш оператор. Вашата поръчка представлява оферта, изпратена до нас, за закупуване на пропуските, упоменати в тази оферта

2. Вашата оферта ще бъде приета от нас, само ако сме Ви изпратили по e-mail-а потвърждение ако сте платили онлайн или сме се свързали с вас по телефона. Не носим отговорност ако сте попълнили грешни данни за връзка с вас и не сме успяли да потвърдим поръчката Ви. В такъв случай вашите пропуски няма да бъдат изпратени.

3. Артикули, които не са включени в изпратения e-mail, не се включват в поръчката и договора между Вас и нас.

4. Запазваме си правото да забавим или откажем поръчки, когато транзакцията съдържа непълни данни или данни, които не могат да бъдат потвърдени, или където е заподозряна измама..

5. Ако не сме в състояние да установим тези данни по логичен начин или да решим тези въпроси, на картата, използвана по време на покупката, ще бъде възстановена пълната сума. Връщането на сумата не се осъществява по никакъв друг начин, нито се прави превод на сумата по картата или сметката на трети лица.

6. Когато пропуски по пощата(или с куриер) са налична опция, или опция, избрана от Вас, ТикетЛоджик БГ ООД изпраща пропуските с първокласна поща/куриер. Моля, обърнете внимание, че ТикетЛоджик БГ ООД не могат да бъдат подведени под отговорност за неизвършена доставка на пропуски по какъвто и да е начин по пощата и не гарантира замяната на недоставени пропуски.

9. Права при отмяна на събитие и връщане на парите

Пропуските не могат да бъдат разменяни или връщани след покупка, освен ако събитието е отменено или отложено. В случай , че съитието е отложение организатора може да вземе решение сам да връща средствата от закупените пропуски. Моля, прочетете и нашите Условия при покупка.

10. Актуализиране на данните на пропуска

Името изписано върху пропуск НЕ трябва да съвпада с името на посетителя, то удостверява името на човека закупил пропуска и се използва за удостоверение при покупки заплатени с кредитна карта. В случай че желаете да смените името изписано върху пропуск можем да направм това в рамките на 72 часа лед направена заявка до имейл temenuga@ticketlogic.bg, като за услугата може да Ви бъде начислена административна такса от 2 лева.

11. Рекламация от страна на клиента Ние се стремим да се отзоваваме на всички рекламации и въпроси от страна на клиента в рамките на 5 работни дни. Моля, пишете ни на e-mail helpdesk@ticketlogic.bg

12. Събития извън нашия контрол ТикетЛоджик БГ ООД няма да бъде отговорен за забавяне или неизпълнение на каквито и да е ангажименти от Условията за ползване, ако забавянето или неизпълнението е причинено от обстоятелства извън нашия контрол, включително, но не само, от природни бедствия, война, гражданско неподчинение или професионални диспути, както и невъзмжност на организатора да проведе проявата.

13. Разрешително

1. ТикетЛоджик БГ ООД Ви дава разрешение за достъп до съдържание, информация и услуги, поместени на нашата уебстраница, само за лично ползване.

2. Това разрешително Ви позволява да изтегляте и складирате (като използвате браузера си) отделни страници от нашия уебсайт.

3. Разрешителното не Ви позволява да изтегляте и променяте отделни страници или важни части от нашия уебсайт нито да правите уебсайта ни достъпен по интранет, когато уебсайтът ни или важна част от него са хостнати локално по Интранета.

4. Дизайнът, оформлението, съдържанието или текст от нашия уебсайт не могат да бъдат копирани, редактирани или манипулирани по друг начин без нашето изрично предварително писмено разрешение.

5. Нашият уебсайт не може да бъде поставян в рамката на друг сайт.

14. Авторско право и Собственост

1. За цялото съдържание, бази данни, графики, бутони, икони, лога, оформления и визия ТикетЛоджик БГ държи авторските права, освен ако изрично не се потвърди друго.

2. Ровенето в данните, изтеглянето или използването на информация или артикули, изброени в 10.1, не е разрешено без нашето изрично предварително писмено разрешение.

15. Ограничение на отговорността & Предвидими загуби в рамките на нормалното

1. Ticketlogic BG ще бъде отговорен за всякакви загуби, претърпени от Вас, поради нарушаване на Условията за ползване от наша страна, когато такива загуби са били предвидими в рамките на нормалното по време на съставяне на договора между Вас и нас.

2. Всички служебни, индиректни или логични загуби непредвидими в рамките на нормалното по време на договора между нас и Вас са изключени.

3.ТикетЛоджик изключва отговорност за смърт или лични увреждания, причинени от небрежност или нарушение на задълженията от наша страна, от страна на нашите чиновници, агенти или длъжностни лица или при използване на осигурени от нас услуги.

16. Цялостност на договора

Предходните параграфи, алинеи и точки на Условията за ползване трябва да бъдат прочетени и тълкувани независмо едни от други. Ако някоя част от този договор или от неговите параграфи, алинеи или точки бъдат сметнати за невалидни, това няма да повлияе на останалите параграфи, алинеи и точки.

17. Отказ от права Невъзможност на ТикетЛоджик да упражни правата си произхождащи от тези Условия за ползване не трябва да се вземе или талкува като отказ от тези права, освен ако такъв не е даден в писмен вид.

18. Общи условия Тези условия за ползване определят цялостния договор и споразумението между Вас и ТикеТЛоджик. Запазваме си правото да променяме тези Условия за ползване по всяко време, без да Ви уведомяваме.

19. Юрисдикция Тези условия за ползване трябва да бъдат интерпретирани, тълкувани и прилагани в съответствие с българските закони и да бъдат тема на специална юрисдикция от българския съд. Вашите законни права са незасегнати.

ТикетЛоджик използва бисквитки с цел подобряване на предоставяните услуги. Натискайки ""Приемам"" означава че сте съгласен/а с нашата политика за бисквитките. Премам